Nei til stenging av Grubbegata

Venstre går imot planene om å stenge Grubbegata for biltrafikk ved regjeringskvartalet. – Vi frykter at gata vil bli liggende livløs og øde hvis den stenges, sier Venstres gruppeleder Ola Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Det er Fornyings- og Administrasjonsdepartementet som har foreslått å stenge deler av Grubbegata for trafikk. Forslaget er begrunnet med faren for terroranslag mot regjeringskvartalet.

Guro Fjellanger

Foto: Reidar Lerdal

– I Norge har vi tradisjon for at det ikke lages unødvendige stengsler mellom myndighetene og vanlige folk, sier bystyremedlem Guro Fjellanger (V). Hun var miljøvernminister i Sentrumsregjeringen.

Venstres mener det er unødvendig å stenge gaten permanent, men at det kan være en mulighet å sette opp stengsler som kan tas i bruk dersom sikkerhetssituasjonen skulle tilsi det.

– Vi må komme frem til en løsning som sikrer at området ikke blir liggende folketomt og øde, sier Ola Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**