Innkalling til styre- og gruppemøte

Det blir styre- og gruppemøte i kantina på Hovtun onsdag 21.nov.kl.20.00. Møtet er åpent.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


SAKSLISTE
Sak 103/07 Godkjenning av innkalling og referat frå forrige møte

Sak 104/07 Referatsaker
– Folkevalgtopplæring på Kongsberg 10.-11.nov.
– Møta i Driftsutvalget og Plan- og utviklingsutvalget 13.nov.
– Formannskapsmøtet 20.nov.
– Øvrige referatsaker

Sak 105/07 Sluttevaluering av valgkamprapport

Sak 106/07 Kandidatar til sentrale verv

Sak 107/07 Vervekampanje
Oppfølging

Sak 108/07 Årsmøtet 2008 — felles med Lier og Røyken Venstre

Sak 109/07 Venstres Miljøpris

Sak 110/07 Idèdugnad: Venstres ærend dei neste fire år

Sak 111/07 Evt.

Sak 112/07 Sakene til kommunestyremøtet 27.nov.
Interpellasjon om innbyggerundersøkelse
Sakene til formannskapsmøtet 27.nov.

Velkommen!

Gunn-Torill Homme Mathisen,
leiar

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**