Piggdekkavgift i Tromsø

Miljøkomitéen i Tromsø har i dag gått inn for at det skal innføres piggdekkavgift i Tromsø. – Vi ønsker den så fort som mulig, ihvertfall før høsten 2008, sier komitéleder, Jonas Stein Eilertsen (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Jonas Eilertsen

Foto: Frode Fjeldstad

Etter flere oppslag svevestøvsproblemene i Tromsø, bestemte miljøkomitéen seg for å ta affære. Svenna Nielsen fra Ap foreslo å innføre piggdekkavgift. Det var Venstre-politiker og komitéleder, Jonas Stein Eilertsen, helt enig i.

– Den store vinneren med piggdekkavgift er vårt felles utemiljø, asfalten på veiene og de som vil kjøre piggfritt. I Tromsø bruker bare 9% av bilistene piggfritt, i Trondheim er tallet over 50%. Det er klart alt svevestøvet som dette produserer skaper et faretruende uteklima, sier Venstre-politikeren.

Eilertsen påpeker også at høye konsentrasjoner av svevestøv skaper forverrer situasjonen til allergikere og asmatikere, samtidig som den øker kreftfaren.

– Det var på tide at politikerne i Tromsø tok denne situasjonen på alvor, avslutter han.

For mer
Jonas Stein Eilertsen, 480 645 83

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**