JA til Yxneyavtalen i bystyret

“Ingen andre grunneiere i Norge får anledning til å stenge allmennheten ute på den måten Ulrichsen gjør”, uttalte ordfører Gleditsch i nyttårsintervju med Sandefjords Blad ved inngangen til 2006. 22. november sa bystyret JA til avtalen som sikrer at det kommer opp nye stengsler på Yxney.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


22. november sa bystyret i Sandefjord ja til avtalen som sikrer at ordføreren fortsatt vil ha sine ord i behold i mange år framover. Flertallspartiene i bystyret – Høyre og Fremskrittspartiet med etterdilterne Kristelig Folkeparti og Pensjonistpartiet sa – sammen med 3 av Aps 7 representanter JA til avtalen, mens SV, Venstre og 4 av Aps representanter sa NEI. Les omtale i Sandefjords blad.

Sandefjord Venstres leder, Tor Homleid, oppfordret før møtet bystyrerepresentantene til å si fra om sin skepsis til avtalen.(
Les innlegget i Sandefjords blad) Det var det skuffende få som gjorde. Enda mer skuffende er det at tilhengerne av avtalen i liten grad gadd å gå på talerstolen for å begrunne sin stemmegiving. Ingen fra KrF eller PP tok ordet i debatten.

Yxney vei
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**