To millioner til oppgradering og universell utforming av bussholdeplasser

Det er vår plikt å utforme samfunnet fysisk slik at alle får størst mulig bevegelsesfrihet. Vi er derfor glade for at Drammen Venstre har fått gjennomslag for at det avsettes kr 2 mill i 2008 over kommunens investeringsbudsjett til videreføring av arbeidet med oppgradering og universell utforming av bussholdeplasser på det kommunale veinettet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Gratis Buss i Hasselt

Foto: www.hasselt.be

Drammen kommune har tidligere høstet nasjonal anerkjennelse for sin satsing på universell utforming knyttet til kollektivtrafikken gjennom UNIBUSS-prosjektet.

Les mer om UNIBUSS-prosjektet i Drammen her:

Samferdselsminister Torild Skogsholm erklærer Unibuss for offisielt åpnet før hun drar på busstur til Åssiden.

UNIBUSS-utvidelse og ny bussholdeplass på Bargernes Torg.

Tom Hedalen

Foto: Asgeir Osnes

Kontaktperson:
Tom Hedalen
Tlf 909 59 433

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**