Flertallskoalisjon sikret sikker skoleveg på Hope

Etablering av fortau/gang og sykkelsti fra Hope skole til boligområdet ved Karolina er et skritt nærmere realisering da venstres forslag om å investere 1. million kroner som kommunalt tilskudd til prosjektet fikk flertall i formannskapet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Torvet

Viser handlekraft og følger opp ord med bevillinger
Representantene fra Krf., Høyre, Frp. og Venstre stemte for forslaget og sikret dermed flertall for forslaget om å sette opp 1 million kroner på investeringsbudsjettet, som nå oversendes bystyre for endelig vedtak.

Dersom flertallet i bystyret følger opp, og det er det all grunn til å tro, vil det kommunale tilskuddet være med på å fremskynde Statens Vegvesens planer for etablering av fortau på den farlige vegstrekningen mellom Hope skole og boligområdet ved Karolina.

Et etterlengtet ønske
Beboerne og oppsitterne i området har lenge kjempet for å etablere et fortau på strekningen og det politiske flertall bestående av Frp., Krf., Høyre, Pp og Venstre viser at de er villige til å følge opp med økonomiske tilskudd for å sikre beboernes ønske. De øvrige partiene ønsket ikke å følge opp med tildeling av midler ,og hadde de fått flertall for sitt syn ville nok etablering av fortau i området ha en høst usikker fremtid.

Viktig å legge press på sentrale myndigheter
Vi håper beboerne og oppsitterne slår seg sammen med det politiske flertall og virkelig legger press på fylkesmyndighetene slik at prosjektet blir realisert snarest mulig og senest innen 2009.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**