Sykehusdebatt på Venstres medlemsmøte

Mandag 19. november hadde Larvik Venstre satt lokalsykehusets fremtid på agendaen – her kan du lese Sidsel Lombardos referat fra møtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Diskusjon om sykehus-struktur.

Mandag 19.11.07 var det invitert til et utvidet gruppemøte, og vi var 14 som diskuterte i vel tre timer. Det gjaldt først sykehusstrukturen i SIV og spesielt den mulig forestående nedleggelsen av Akutten ved Larvik.

 Jan Kulland i Venstre

Jan Kulland i Venstre

Jan Kulland som er med i sykehusstyret, kom og delte kunnskap, meninger og erfaringer med oss. Og vi spurte masse og sa mye om våre egne meninger, som vanlig. Det var interessant å høre på Jans reflekterte innlegg, og som man kan ane, er det svært mange hensyn å ta. Man MÅ tenke økonomi (som ikke gir noen entydige svar), men kommer ikke utenom sykehuspolitikk, faglige betraktninger og folks opplevelser generelt.
Vi tenkte i forkant på muligheten av å sende et avisinnlegg med en Venstre-uttalelse om saken. Men det passet ikke, vi hadde flere ulike syn, og var spørrende og usikre i forhold til kompleksiteten ved sykehusdrift.
Dog mente nok flertallet at Akutten må beholdes her.
Senere ble strategidokumentet diskutert, det vil si man luftet meninger om hva Venstre skal satse på og mene om økonomi-fordelingen. Mange meninger også her, god takhøyde og en og annen god latter.
Sidsel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**