Venstres Tone Margaret Anderssen valgt til leder av kulturhusets styre

Etter at kommunestyret tidligere i år vedtok at kulturhuset skal etableres som et kommunalt foretak (KF), ble Tone valgt til styreleder for foretaket på kommunestyremøtet i november. Den første store oppgaven for styret blir å ansette kulturhussjef. Det skal skje i løpet av våren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Det nye styret i kulturhuset fikk denne sammensetningen:

 Tone M. Anderssen og Ole Martin Manvik, leder og nestleder av kulturhusstyret

Tone M. Anderssen og Ole Martin Manvik, leder og nestleder av kulturhusstyret

Tone M. Anderssen (V) leder
Ole Martin Manvik (FrP) nestleder
Hugo Skau Carlsen (AP) medlem
Kåre Mortensen (H) medlem
Finn-Erik Røed, medlem
Berit Heide, medlem
Kaia Lauten, medlem

Varamedlemmer:
Hallstein Bast (V)
Britt Berven (FrP)
Ingjerd B. Nyhus Larsen (LL)
Svein Almedal
Randi Selstad
Christian Berg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**