Tom Hedalen representerer Venstre i Byjubileumskomiteen

Drammen feirer 200 år i 2011, og i denne forbindelse har Bystyret opprettet en jubileumskomite med representasjon fra alle de politiske partiene. Ordfører leder byjubileumskomiteen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Tom Hedalen er født i 1967, og jobber som sivilingeniør i Rambøll Norge AS, Divisjon samferdsel og analyse i Drammen. Han er nestleder i fylkesstyret for Human-Etisk Forbund Buskerud hvor han har vigselsrett. I tillegg sitter han i styret for Naturvernforbundet i Drammen samt er sekretær i styret for Drammen Venstre. Han er bosatt på Rundtom på syvende året.

Tom Hedalen er vara til bystyret og bystyrekomiteen for byutvikling og kultur samt medlem av representantskapet til Sparebanken Øst.

Tom Hedalen

Foto: Asgeir Osnes

Kontaktperson:
Tom Hedalen
Tlf 909 59 433

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**