Risør Venstre ønsker å etablere alternative verksteder for unge kunstnere

Kultur og næring er viktige satsingsområder for Risør, og etablering av alternative verksteder for unge kunstnere er ett av flere virkemidler som Risør Venstre ønsker å iverksette i 2008.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


I formannskapet fremmet Risør Venstre 20/11-07 flere forslag som var direkte rettet mot kultur og næring. Forslagene tar som utgangspunkt at vi har en grunnstamme av dyktige kunstnere og kunsthåndverkere som alle har noen år på baken, og Risør Venstre mener at vi nå må satse mer målrettet på neste generasjons kunstnere i Risør.

Maria Aspeseter

Nye alternative verksteder for unge kunstnere
Med nye unge kunstnere kommer andre behov for alternative verksteder hvor de kan produsere sin kunst. Det er ikke alle kunstnere som passer inn i de “stille” lokalene vi i dag har tilgjengelige i f.eks. Kunstparken, om vi i det hele tatt har noen ledige lokaler der?

Kanskje utleielokalene i Kunstparken skulle leies ut på åremål? På den måten kunne unge kunstnere slippe til i billige lokaler hvor de som del av avtalen kunne gi noe tilbake til våre unge i barnehager samt barne- og ungdomsskolen for å sikre tilveksten av fremtidige kunstnere? Et annet aspekt ved forslaget er at det er de første årene etter endt kunstutdanning som er avgjørende for en kunstner. Derfor må vi som politikere øke tilskuddene nettopp i denne kritiske perioden i en kunstners liv.

Venstres forslag
Risør venstre foreslo i formannskapet 20/11-07 å bevilge 75.000,- kroner til etablering av nye alternative verksteder for unge kunstnere i 2008.

Krf., Høyre, Frp. og Venstre stemte for forslaget, mens Arbeiderpartiet og Rødt stemte imot.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**