Enighet om Oslo-budsjettet

Mandag ble det inngått avtale om Oslo-budsjettet for 2008 mellom Venstre, byrådspartiene og KrF. Reduksjon av prisen på kollektivmånedskort, satsing på skole og bedret bydelsøkonomi er hovedlinjene i budsjettavtalen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Pressemelding:
Budsjettenighet mellom H, Frp, V og KrF i Oslo

Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti er enige om Oslo Kommunes budsjett for 2008. Budsjettavtalen innebærer følgende hovedprioriteringer utover byrådets opprinnelige forslag og tilleggsinnstillingen:

Skolebudsjettet er styrket med 40 mill. kroner, herunder bl.a. 20 mill. kroner til et lærerløft for videreutdanning av lærere og 4 mill. kroner til å heve kompetansen om barn med spesielle behov. I tillegg kommer 14 mill. kroner i investeringsbudsjettet til utvidelse av IKT fibernettverket og 17 mill til PC’er for elevene i videregående skole.
Bydelene er styrket med 62 mill. kroner utover den betydelige satsingen som lå i byrådets opprinnelige forslag, herunder gjeldsslette for de bydelene med mer enn 3% merforbruk og lavere pris på sykehjems- og barnevernsplasser. I tillegg styrkes det vedlikeholdet av barnehagene som er bydelenes ansvar med 15 mill.
Det blir et betydelig løft for de frivillige organisasjonene innenfor rusomsorgen, helse- og sosialområdet med en øket ramme for bevilgninger på 25 mill.
Kollektivsatsingen er videreført blant annet gjennom tidenes takstreduksjon på månedskortprisen fra dagens 720/670 kroner for fleksibelt månedskort og A-kort ned til 550 kroner, med virkning fra sommeren 2008.
Kirkevedlikeholdet økes med til sammen 32 mill. kroner utover byrådets forslag. Dette gir blant annet rom for istandsetting av kirkene Manglerud, Frogner, Iladalen, Vestre Aker og Klemetsrud.
Kommunens ENØK-/klimafond er styrket med en kapitaltilførsel på 10 millioner kroner, som muliggjør ytterligere satsing på klimatiltak.
Oslo kommunes deltagelse i HyNor-prosjektet (Hydrogenveien) konkretiseres blant annet gjennom innkjøp av hydrogenbusser.
Det tas et krafttak knyttet til etablering av ladestasjoner for elbiler, og det skal brukes 4 mill. kroner til nye ladepunkter i 2008.
Kulturbudsjettet styrkes med en rammeøkning på 15 mill. kroner. I tillegg styrkes Deichmanske bibliotek med 3,5 mill. kroner til drift og 4 mill. til bedre boksikring.
Det er funnet rom for ytterligere investeringer på idrettssektoren med 20 mill. til nye kunstgressbaner, og 15 mill. til kunstis/kunstgress på Ullernbanen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**