Ja til ungdomsklubb – ja til barnehage

Barnehagen flyttes ut og private drivere tar over anvaret for denne. Tofte Fritidsklubb blir værende i Doktorgården og får disponere huset alene. Dette ble resultatet av gårsdagens formannskapsmøte der flertallet ved Høyre, Venstre, Krf og Frp sørget for at et stort dilemma fikk en god løsning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


I formannskapsmøtet i går gikk ikke-sosialistisk side sammen om å foreslå flytting av og evt. samlokalisering av Spurvegården barnehage (Doktorgården barnehage og Gulspurven barnehage) i eller nær Tofte. Ønsket er en maritim barnehage der sjø og kystkultur står i høysetet. Denne kan bygges og driftes av en privat aktør, for eksempel Trygge Barnehager.

-Dersom ungdomsklubben kan disponere Doktorgården alene, sparer en 2 millioner til nødvendig oppgradering og oppfølging av de tiltak Arbeidstilsynet har kommet med i forbindelse med drift av barnehagen i Doktorgården. Disse pengene kan så i sin tur brukes til den helt nødvendige rehabiliteringen av Sætre Skole, sier Bjørn Glenne (H) som la fram forslaget på vegne av flertallspartiene.

De ansatte i barnehagen blir med over til ny eier og det vil redusere driftskostnadene til kommunen. Dette er gunstig i en situasjon der Hurum må spare 10 millioner kroner og det vil bedre kommuneøkonomien.
– Dette er en ren vinn-vinn-situasjon, uttaler Venstres medlem i Formannskapet Geir Stave, som er glad for at den innfløkte situasjonen i Doktorgården får sin løsning.

Ap stemte imot forslaget basert på at de er imot private barnehager.

Dette er den felles innstilling Høyre, Venstre, Krf og Frp la fram i møtet:
Fritidsklubben overtar hele Doktorgården, men kjelleren stenges. Barnehagen flyttes til et nybygg som forutsettes å bli bygget, finansiert og drevet av en privat barnehageutbygger og -driver, f.eks. Trygge Barnehager AS. Rådmannen legger frem i samråd med privat barnehageutbygger følgende alternativer til behandling i kommunestyret:

Alt. 1
Spurvegården flyttes til Gulspurven som ombygges til en stor barnehage med 5 avdelinger.

Alt. 2
Barnehagen i Doktorgården flyttes. Et nytt bygg blir reist på alternativ tomt i Tofte-området. Nybygget forutsettes også å romme Gulspurven barnehage.

Alt. 3
Barnehagen i Doktorgården flyttes. Et nytt bygg blir reist på alternativ tomt i Tofte-området og Gulspurven beholdes der den er og driftes videre av samme private barnehageeier og -driver.

En ny barnehage i Tofte bør fortrinnsvis være en maritim barnehage og ha beliggenhet i nærhet av sjøen.

Les oppslag i Drammens Tidende

Konseptet til Trygge Barnehager:
Ordningen vil ikke koste Hurum noe, da bygget blir eid og drevet av TB og dessuten er 100% husbankfinansiert. TB har siden 1987 etablert 350 barnehager, derav flere i Lier og Røyken. De kurser sine ansatte jevnlig og er opptatt av helhetstenkning.
Barnehagene deres er tilrettelagt for miljøsertivisering; Miljøfyrtårn.

TB har veldig fleksible åpningstider,mer fleksible oppholdstider (40%- 100%) enn kommunale barnehager og søskenmoderasjon.

TB trenger en tomt på minst 5 mål, ferdig regulert. Dernest et anbefalelsesbrev fra kommunen før de regner 6 mnd. byggetid for et totalt ferdigstilt barnehage, alt inkludert. DVS at barnehagen kan stå ferdig til høsten 2008.

Bygget vil få flerbruksmuligheter, den inneholder en storstue som kan leies ut på kveldstid og til konfirmasjoner osv.

Les om Trygge Barnehagers etablering i Austreim

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**