Kokkenes og Langbrygga

Planutvalget hadde planene for Kokkenes og Langbrygga til behandling 27.11.2007. Det har fra flere hold blitt ytret ønske om å utsette disse, slik at vi får hørt flest mulig før det taes beslutninger. Lillesand Venstre ønsker selvsagt at flest mulig skal bli hørt, men administrasjonen ønsker å vite hvilke rammer de har å forholde seg til.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Av Petter Natanael Toldnæs

Orehola

Orehola
Foto: PNT

På denne bakgrunnen gikk vi derfor inn for å behandle prinsippene, og gi administrasjonen en pekepinn på hvilke saker det er politisk flertall for. Vi er ikke enige i alle prinsippene som ble vedtatt i planutvalget, men når konkrete planer for områdene foreligger kan også vi ytre våre meninger på nytt, sammen med alle Lillesands innbyggere.

Noen viktige prinsipper ble fattet. Politikerne fikk blant annet ytret ønske om å;
– gjøre Orehola til friområde
– sørge for at gammel bebyggelse blir sett fra sjøen og ikke mister utsikt
– bevare transporthavna
– utvikle området ved rutebilstasjonen som allerede er vedtatt flyttet

Administrasjonen har nå sett hvilke hovedtrekk som er kontroversielle og ikke, og de vil sammen med Rambøll og Haarklau & Lindeberg konkretisere planene i sitt videre arbeid. Det er derfor ikke tatt noen endelige beslutninger for områdene. Ingen endelige vedtak vil bli fattet før alle som vil si noe har fått sagt sitt. Det skal Lillesand Venstre være garantisten for!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**