Kommunal Miljøpris i Røyken?

Daniela Torsvik kommenterer lederartikkelen i Røyken og Hurums Avis mandag 26.11.07.
Kommentaren kommer som leserinnlegg i RHA i morgen torsdag 29.11.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Kommunal Miljøpris i Røyken?

Daniela Torsvik

Foto: Mary Sandal Johansen

Lederartikkelen i Røyken og Hurums avis (RHA) mandag 26.11 omtalte Røyken Venstres årlige miljøpris, men det trengs å knytte noen kommentarer til den.
For å rette opp den klare feilen i lederen: Det er Slemmestad BARNESKOLE som har fått prisen i år for Ruskendagen, ikke XXXX som beskrevet. I tillegg til Slemmestad barneskole er det flere som har ryddet, og rydder i Slemmestad. Fra 2002 har det vært en årlig aksjon i Slemmestad sentrum som den gangen ble initiert av Asbjørn Lillelien og som finner sted hvert år omtrent samtidig som Ruskendagen. Det er Slemmestad sentrumsforening, Odden Marina Boligsameie, Forum for Slemmestad utvikling og flere privatpersoner som stiller der. Senere har også Slemmestad Brygge stilt med feiebil og Røyken kommune bidro i to år med en container. Det ville være ønskelig om alle Velforeninger, Kirken, Slemmestad BOAS, Slemmestad ungdomsskole og ikke minst Rortunet kunne være med på den årlige dugnaden. Jo flere som er med desto ryddigere!

Så for å svare på forslaget om en tverrpolitisk miljøpris i regi av Røyken kommune; Røyken Venstre mener det er mye viktigere å samarbeide tverrpolitisk om miljøsaker i kommunen. Eksempler på forslag Røyken Venstre har fremmet i løpet av det siste året er en lokal klimahandlingsplan, en miljøkoordinator for kommunen, bedre kildesortering på de kommunale institusjonene. Alle forslag som etter vår oppfatning det er viktigere med tverrpolitisk enighet om enn en kommunal miljøpris, og som ikke minst lokalavisen burde fokusere på i større grad enn så langt. Men RHAs utfordring om en miljøpris i regi av kommunen vil ikke Røyken Venstre stille seg i veien for, spørsmålet må like fullt besvares av de øvrige politiske partiene. Står miljøsaken så sterkt i Røyken at alle partier stiller seg bak en kommunal miljøpris?

Daniela Torsvik for Røyken Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**