Sykkel og buss

Måten vi lever på styres ofte av hvordan lokalsamfunnet tilrettelegges. To tilsynelatende bagatellmessige enkeltvedtak i formannskapet er et skritt i riktig retning til fordel for sykkel og buss.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Sykkelpremie

Foto: MX Sport Vågsbygd

Venstre fremmet følgende forslag, som fikk oppslutning Formannskapet slutter seg til prinsippet om å skille gående og syklende ved å anlegge og merke egne sykkelfelt i bymessig bebyggelse. Det betyr en nå skal benytte “dansk modell” for hvordan en organiserer de myke trafikkantene. I Kristiansand har det vært tradisjon at syklister enten kjører i veibanen. Eller at en anlegger kombinert gang/sykkelvei. I Danmark skiller en som oftest de syklende og gående. Og en aksepterer derfor også smalere sykkeltraseer. Det er dette prinsippet en nå ønsker skal gjelde for den videre utbygging også her hos oss. I Tordenskjoldsgate er oppmerking av sykkelfeltene i veibanen gjort etter dansk/tysk modell.

Og så en sak til: På morgenen er der på hverdager nå bilkø på Vågsbygdveien helt fra Terneviga. Det ble vedtatt en generell uttalese om at formannskapet vil påpeke behovet for å videre utbygging av kollektivfelt langs Vågsbygdveien. Det vises til at trafikkavviklingen allerede er svært problematisk og at bygging av ny vei fra Trekanten til Sagmyra ligger langt frem i tid. Trafikkforskning viser at bruk av buss kan øke vesentlig når bussen kommer fortere frem enn bilen i rushtiden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**