Venstres representanter i styrer, råd og utvalg

I kommunestyremøtet 27.nov. ble det vedtatt representasjon i ulike styrer, råd og utvalg for den neste fireårs perioden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Arbeidsmiljøutvalget
Geir Stave (medlem)

Natur- og landbruksnemnd
Finn Dale Iversen (medlem)
Rune Sandsether (varamedlem)

Samarbeidsutvalget ved Folkestad Skole

Rune Sandsether (medlem)

Samarbeidsutvalget ved Hurum ungdomsskole
Lisa Pettersen (varamedlem)

Samarbeidsutvalget ved Klokkarstua Barnehage
Marianne Arctander (medlem)

Vennskapskommunekomite
Petter Normann Pettersen (medlem)

Dyrevernsnemnda for Drammensregionen
Finn Dale Iversen (varamedlem)

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen
Geir Stave (varamedlem)

Interkommunal klagenemnd
Morten Kaksrud (varamedlem)

Oredalen Interkommunale avfallssamarbeide
Bjørn Lindvig (varamedlem)

Stiftelsen “Fagerhøy”
Gunn-Torill Homme Mathisen (medlem)

Kommunalt råd for funksjonshemmede
Inger Johanne Pettersen (varamedlem)

Oslofjordens friluftsråd

Bjørn Lindvig (varamedlem)

Forliksrådet
Turid Øi Ramnefjell (medlem)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**