Rita Sletner gjest på felles årsmøte Lier, Røyken og Hurum Venstre

I god samarbeidsånd blir det felles årsmøte for Venstres lokallag i Lier, Røyken og Hurum Venstre den 30. jan. kl.18, ikke kl. 19 som tidligere annonsert. Gjest på årsmøtet er assisterende generalsekretær i Venstre og leder av Voldtektsutvalget, Rita Sletner. Hun kommer for å presentere den ferske NOU fra utvalget. Denne blir offentliggjort den 24. jan.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Det regjeringsoppnevnte Voldtektsutvalget er blitt ledet av Rita Sletner. Utvalget, som har vært bredt sammensatt, presenterer sin innstilling den 24. jan.

– Vi er glade for at Sletner tar turen til Hurumhalvøya og er sikre på at hun har mye interessant og tankevekkende å fortelle oss, sier lokallagslederne Odd Eriksen (Lier), Mary Sandal Johansen (Røyken) og Gunn-Torill Homme Mathisen (Hurum). — Og at hun kan engasjere sitt publikum, det vet vi fra før, sier de tre.

Møtested blir Rådhuset i Røyken. Først blir de formelle årsmøtene avviklet i separate grupperom og deretter blir det en politisk bolk der altså Sletner er gjest.
Les intervju med Rita Sletner her

Det er første gang det blir avholdt felles årsmøte i venstrelagene i vårt distrikt. Initiativtaker, Gunn-Torill Homme Mathisen, er strålende fornøyd.

— Sammen er vi sterke, sier hun. Samtidig understreker hun at våre kommuner har mange felles utfordringer i årene som kommer og at det å samarbeide på tvers av kommunegrensene vil være svært nyttig. — Jeg tenker ikke minst på miljømessige utfordringer, som den sårbare strandsonen og kollektivtrafikken, sier hun.

Forslaget om felles årsmøte ble luftet for de andre lokallagslederne tidligere i høst og de var positive. Forslaget ble så tatt opp i de ulike lokallagene og nå er det altså klart; det blir fellesmøte.

Derfor: Sett av datoen allerede nå.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**