Bønn til Follopolitiet

Innlegg av Terje Johansen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Stortinget har i løpet av de siste ti årene økt bevilgningene til politiet med 4,5 milliarder kroner, fra 4,6 i 1997 til 9,1 milliarder i inneværende år.
Likevel er den alminnelige oppfatning at det stadig blir vanskeligere å få kontakt med politiet. Det er vanskeligere å få politiet til å rykke ut og å motta anmeldelser, og anmeldelser henlegges uten etterforskning, selv når gjerningsmannen er identifisert.
Det er grunn for Stortinget til å foreta en etterprøving av hvordan denne dobling av budsjettet er blitt brukt.
Jeg er usikker på effekten av politimesteren i Follos forslag om å nedlegge lensmannskontorer, og derved frigjøre 20 stillinger til utetjeneste, og har derfor en bønn til politiet; kom ut av bilene, beveg dere til fots blant folket, snakk med næringsdrivende og ungdom, la dem bli kjent med dere, bli kjent med dem.
Politiet er blitt høyt prioritert av politikerne, og vi bør nå i det minste oppleve at fotpatruljer blir en del av dagligbildet i alle tettbebyggelser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**