Landsstyret i venstre har vedtatt viktige uttalelser

På landsstyremøtet i helgen vedtok venstre 6 uttalelser som spenner fra Kina til våre papirløse innvandrere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Den første uttaleslen Verdens øyne på Kina før OL! påpeker viktigheten av å fokusere på menneskerettighetssituasjonen i Kina, 7 måneder før åpningsseremonien av sommer-OL 2008. Venstre vil ikke at norsk OL-deltakelse skal bli tatt til inntekt for ettpartidiktaturet i Kina og mener det må stilles krav til regimet.

At venstre er et kulturparti, er selvsagt, og to uttalelser viser det: Styrk bibliotekene understreker viktigheten av bibliotekenes rolle som litteraturformidlere, informasjonsinstitusjon og samlingspunkt. Mens Venstre vil ha lærerløft viderefører venstres strerke støtte til læreren i skolen og venstres satsing på læreren.

En klimauttalelse Stoltenberg må love så det monner er nesten selvfølgelig i disse tider, og venstre ønsker et viktig klimaforlik i Stortinget.

Den femte uttalelsen heter Norge må øke bidragene i Afghanistan og understreker Norges ansvar overfor det afghanske folket.

Venstre krever handling fra Hanssen! dreier seg om de mange papirløse menneskene i Norge. Særlig fokuset på barna er viktig i denne uttalelsen.

Både disse uttalelsene og annet stoff fra Landsstyret kan leses på www.venstre.no

Åse Rostvåg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**