Yxney: Fylkesmannen avviser å behandle spørsmål om brudd på konsesjonsvilkår

Sandefjord Venstre har nå mottatt svar på henvendelsen til Sandefjord kommune om å sørge for at konsesjonsvilkårene som ble satt da Skogan gård skiftet eier i 1995 blir overholdt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Som kjent har Sandefjord kommune – etter en grundig vurdering – konkludert med at de fleste av gjerdene som har stått på Yxney siden 1985/86 er i strid med friluftsloven. Sandefjord Venstre mener det ikke kan aksepteres at det inngås nye avtaler (jfr den nye Yxney-avtalen) som har til hensikt å regulere ferdselen på Yxney uten at det ryddes opp i tidligere avtaler mellom de samme parter.
Sandefjord Venstre bad derfor i brev datert 19.10.07 bedt Sandefjord kommune iverksette tiltak for å sikre at grunneier på Skogan gård oppfyller konsesjonsvilkårene.

Yxney mot Mefjorden

På grunn av inhabilitet ble saken oversent klagemyndigheten, dvs landbruksdirektøren i Vestfold. Landbruksdirektørens konklusjon er som følger:
“Mottatt henvendelse fra Sandefjord Venstre gjelder et konsesjonsvilkår om overtredelse av friluftsloven. Dersom det foreligger en overtredelse av friluftslovens bestemmelser bør friluftslovens egne virkemidler først benyttes, jf. friluftslovens § 40 om fjerning av stengsler mv. Henvendelsen inneholder ikke opplysninger som klart konstaterer at friluftsloven er overtrådt, og det ligger ikke til rette for å vurdere å ta i bruk konsesjonslovens virkemidler”.

Les Fylkesmannens svarbrev

Det er forståelig at Fylkesmannen vurderer det slik at friluftslovens egne virkemidler bør prøves ved overtredelser av friluftslovens bestemmelser. Vanskeligere er det å forstå at Fylkesmannen tilsynelatende ikke aksepterer Sandefjord kommunes juridiske vurderinger som tilstrekkelig grunnlag for å konkludere at friluftsloven er overtrådt.

Sandefjord Venstre tar stilling til videre arbeid med sikte på å fjerne ulovlige stengsler på styremøte i januar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**