Nytt styre i Lørenskog Venstre

Lørenskog Venstre avholdt årsmøte på Triaden Hotel torsdag 10. Januar og har valgt nytt styre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

 Ola G. Strømme - nyvalgt leder i Lørenskog Venstre.

Ola G. Strømme – nyvalgt leder i Lørenskog Venstre.
Foto: Tonje Hurum

Leder:
OLA G. STRØMME

Styremedlemmer:
INGAR F. LEIKSETT
RUTH VILNES
BJØRN IVAR GRAN

Lørenskog Venstre har all grunn til å være fornøyd med valgresultatene fra kommunevalget ettersom partiet har fått økt oppslutning i alle valgkretser.

Med økning fra 1 til 2 plasser i kommunestyret (BJØRN IVAR GRAN og TRYGVE HERMANSEN), en representant i formannskapet (TRYGVE HERMANSEN), Leder i kulturutvalg (ROBERT SKROLSVIK), nestleder i skoleutvalg (BJØRN IVAR GRAN) og fast medlem i Helse- & Sosialutvalget (HILDE PALMGREN), var det et særdeles optimistisk lokallag som var samlet til årsmøte.

Kultur, skole og helse/sosial er viktige politiske emneområder for partiet Venstre. Med flinke folk i sentrale posisjoner, vil Lørenskog Venstre få vise god Venstrepolitikk i praksis.

Andre områder hvor Lørenskog Venstre vil være konstruktive bidragsytere, er innen samferdsel og næringsutvikling i kommunen og regionen.

 I Helse- & Sosialutvalget for Lørenskog Venstre: Hilde Palmgren

I Helse- & Sosialutvalget for Lørenskog Venstre: Hilde Palmgren
Foto: Tonje Hurum

"Oslopakke 3" vil bety mye for bygda, – og Lørenskog Venstre vil være en aktiv pådriver for tilrettelegging av løsninger innen samferdsel som knytter de ulike kollektivtilbudene sammen.

Likeledes representerer utviklingen av et næringsliv som i større grad er tilpasset Lørenskogs befolkning, en utfordring for kommunen.

Lørenskog har mange flotte næringsvirksomheter. Likevel "jobb — pendler" 67 % av befolkningen til andre kommuner.

Lørenskog Venstre vil legge til rette for en næringsutvikling som i større grad er tilpasset den kompetansen folk har.

Ikke minst vil vi arbeide for en næringsutvikling som bygger på det eksisterende næringsliv og den kompetansen disse besitter.

I tråd med kommunens fokusering på Lokal Agenda 21, er Lørenskog Venstre opptatt av å se helheter i kommunens utvikling til beste for miljøet, lokalsamfunnet, den enkelte innbygger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**