Fylkesutvalget vil på befaring i Flisvika

Fylkesutvalget valgte å utsette behandling om utbygging i Flisvika på tirsdagens møte. Det var på forhånd knyttet stor spenning til fylkesutvalgets beslutning, ikke minst etter fylkesrådmannens negative innstilling til høringsuttalelse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Tangen

Befaring
Et samlet fylkesutvalg vil delta på befaring i Flisvika i løpet av mars, da fylkesutvalget skal gjennomføre sitt ordinære møte i Risør.

Risør Venstre er glad for at fylkesutvalget valgte å gjennomføre en lokal befaring før de fatter endelig vedtak i en sak av så stor interesse for lokalsamfunnet Risør.

På denne måte bygger de opp om lokaldemokratiet, og ikke minst innbyggernes følelse av å ha en reell mulighet til å komme frem med sine innvendinger enten de er for eller imot prosjektet.

Samtidig håper vi at det er dialogen mellom lokale beboere, utbygger, kommune, fylkesmann og fylkesrådmann slik at alle sider av saken blir best mulig belyst før endelig vedtak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**