Homofiles levekår i Kristiansand

Kristiansand Venstre tar sterk avstand fra Agder og Telemark bispedømmeråds vedtak om å ekskludere homofile fra stillinger i kirken. Venstre er opptatt av full likestilling mellom mennesker uavhengig av kjønn og seksuell legning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Biskop Olav Skjevesland kaller dette en naturlig konsekvens av Kirkemøtets avgjørelse der det er opp til «det enkelte bispedømmeråd eller ansettelsesorgan å vurdere om homofili i partnerskap er i samsvar med Kirkens lære og formål.». Det gis mulighet til å ansette homofile på lik linje med andre, men vårt bispedømmeråd med Skjevesland i spissen velger altså å stenge de homofile ute – et syn på homofile som for folk flest fremstår som konservativt og ekskluderende.

Kors

Foto: ukjent

For meg personlig har respekt og toleranse vært grunnleggende faktorer i den barnetroen jeg har tatt med meg videre i livet. Jeg har hørt mange prekener, men jeg har fortsatt tilgode å høre en prest referere til sine seksuelle preferanser i en tale. Jeg har derimot hørt om åpne armer, trygghet, fellesskap, omsorg og kjærlighet for alle. Hvorfor vil ikke Skjevesland praktisere dette? Hvor lenge skal jeg måtte unnskylde kirkens standpunkter når jeg står frem med min tro på Gud?

Saken omtales som etisk og teologisk vanskelig. Sikkert like vanskelig som likestillingen for kvinner. I dag er omtrent 60 % av studentene på teologistudiet kvinner. På tide å ta et oppgjør med fordommene i Den Norske Kirke!

Solveig Nilsen
Leder Kristiansand Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**