Hva gjør Frogn Venstre i forhold til Holt/Måna nå?

En av Frogn Venstres hovedsaker i valgkampen i fjor høst var nei til næringsutbygging på Holt/Måna. Det er i Amtas leserbrevspalte fra medlemmer av Frognmarkas venner blitt stilt spørsmål om hva vi for tiden gjør med denne saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Etter at det forrige kommunestyret vedtok å legge Holt/Måna-området ut som næringsareal i kommuneplanen, blir saken for tiden konsekvensutredet av Asplan Viak, som på oppdrag av SAHO (Saxebøl/Holter) parallelt lager reguleringsplan for området. Saken er altså inne i en prosess som følger et formelt og fastlagt løp: vedtatt kommuneplan, konsekvensutredning og til slutt behandling av reguleringsplan. Før jul ble forslag til “Planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning” lagt ut til høring. Frogn Venstre skrev en utførlig uttalelse til dette planprogrammet der vi påpekte det vi anså som mangelfullt. Uttalelsen kan leses på Frogn Venstres hjemmesider (https://www.venstre.no/akershus/frogn). Det viktigste konsekvensutredningen må forsøke å svare på er uansett dette: Frogn Kommune har som uttalt mål å være en bærekraftig kommune – kan denne utbyggingen overhode karakteriseres som bærekraftig?

Som politisk parti må vi følge de demokratiske spillereglene i samfunnet. Vi i Frogn Venstre gjør daglig vårt beste, både i denne og andre viktige saker i kommunen. Vi avventer nå konsekvensutredningen og reguleringsplanen for området, og når dette kommer vil det bli grundig gjennomgått og kommentert. Vi har lovet alle våre velgere at vi vil benytte vårt demokratiske system til fulle for å hindre denne utbyggingen, og det står vi selvfølgelig ved. At arbeidet vårt ikke alltid er like synlig tar vi til etterretning, og vi oppfordrer alle interesserte til å følge med på de tidligere nevnte hjemmesidene våre, der alle innlegg vi skriver, både de som får plass og de som ikke får plass i Amtas spalter, står i sin helhet.

Frogn Venstre

Line Stokholm

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**