Storebror ser deg!

Kristiansand Venstre mener det er utrolig at regjeringen har godtatt EUs omfattende sporingsdirektiv — som fører til at teleoperatører og internettleverandører fra 2008 blir pålagt å lagre trafikkdata for all telekommunikasjon i inntil to år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Dette direktivet krever at teleselskapene lagrer informasjon om hvem som ringer, hvem det blir ringt til, når det blir ringt og hvor det blir ringt fra. Det samme gjelder for tekstmeldinger. Internettselskapene får pålegg om å lagre informasjon om involverte IP-adresser, navn og adresse på registrerte nettbrukere, tidspunkt for inn- og avlogging, avsender og mottaker for all e-post. Innholdet i meldingene skal ikke lagres.

Kamera

Foto: Ukjent

Venstre mener at direktivet er et alvorlig inngrep i den enkeltes rett til privat kommunikasjon. Vi er også svært skeptiske til at det er private aktører som får forvaltningsansvaret over slike mengder med sensitive personopplysninger.

Hensikten med sporingsdirektivet sies å være bekjempelse av organisert kriminalitet. Vi er overbevist om at de kriminelle vil finne smartere måter å kommunisere på når direktivet blir satt ut i livet. Kristiansand Venstre mener det er feil av den norske regjeringen å sette liberale rettsprinsipper til side og tillate en slik omfattende overvåking av borgerne. Retten til privatliv frarøves, og dette finner vi oss ikke i.

For Kristiansand Venstre
Solveig Nilsen, leder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**