Eldre kastes ut av sykehus

Odd Einar Dørum ber helseministeren stoppe for tidlig utskrivning av eldre pasienter ved Ullevål universitetssykehus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Odd Einar Dørum

Foto: Rune Kongsro

I bydelsutvalget i Nordre Aker tok bydelsoverlegen et oppgjør med utskrivningspraksisen ved Ullevål universitetssykehus. Han viste til at særlig eldre pasienter blir skrevet ut fra sykehuset før de er ferdig utredet.

Odd Einar Dørum har sammen med Nordre Aker Venstre løftet saken opp i Stortinget. – Når bydelslegen tar opp dette, er det alvorlig, sier Dørum.

Dørums spørsmål til helseminister Sylvia Brustad er som følger:

«Vi har mange graverende og sjokkerende eksempler på eldre og syke mennesker som har blitt skrevet ut fra Ullevål universitetssykehus, uten å være ferdig utredet. Dette uttalte bydelsoverlegen i Nordre Aker. Virkeligheten bak en slik beskrivelse bidrar ikke til å sikre verdighet for eldre med komplekse sykdomsbilder. Hva vil statsråden gjøre for å bedre samarbeidet mellom det statlige og det lokale helsetilbudet for syke eldre i livets sluttfase?»

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**