Ingen “bredbåndsskatt” i Oslo

I finanskomiteens møte onsdag kveld ble det flertall for Venstres forslag om si nei til den såkalte “bredbåndsskatten” i Oslo kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Våren 2007 ble Venstres bystyregruppe klar over at byrådet ønsket å kreve inn en løpende avgift på 10 kroner per meter fiberkabel som ligger nedgravd i kommunal grunn. Avgiften innebærer at det blir dyrere å tilby bredbåndsdekning, med forsinket utbyggingstakt og høyere priser for bredbåndskundene som resultat.

Olaf Thommessen

Foto: Rune Kongsro

— IKT-utbygging bør Oslo kommune legge til rette for, og ikke motarbeide, sier Venstres medlem i finanskomiteen, Olaf Thommessen.

— Det er også viktig å påpeke at bredbåndsskatt ville innebære diskriminering i forhold til andre former for infrastruktur, sier Thommessen. — Vann og avløp, strøm og fjernvarme har ikke møtt noen form for krav om leie av grunn eller fremføringsvei.

Han er glad for at det nå ser ut til å være flertall mot avgiften i bystyret (Venstre, Høyre, Frp). I tillegg gikk komitéen enstemmig inn for Venstres forslag om å utarbeide en ny IKT-strategi for Oslo.

Forslaget fra Venstre, som fikk tilslutning fra flertallet i finanskomitéen:

1. Det kreves ikke inn årlig leie for IKT-kabler i kommunal grunn i Oslo.

2. Byrådet bes utarbeide en ny IKT-strategi for Oslo, herunder behovet for utvikling av en høyhastighets IKT-infrastruktur og kostnadseffektiv tilgang til fremføringsveier for tele- og bredbåndsnett.


Les oppslag hos Dagens IT

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**