RTA A/S kan tre inn som eier i Returkraft AS

På en ekstraordinær generalforsamling i Risør- og Tvedestrand regionens Avfallsselskap A/S (RTA A/S) 13/2-08 vedtok generalforsamlingen at RTA kan tre inn som eier i Naturkraft A/S, og samtidig inngå en leveranseavtale om restavfall til forbrenning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Wenches georginer 4

Bakgrunn for vedtaket er regjeringens varslede krav mot deponering av nedbrytbart avfall. Dersom forslaget vedtas vil det fra 1.7.09 bli et forbud mot deponering av avfall med mer enn 10 % organisk materiale.

Styret vil nå fremforhandle avtale og finansiering av eierskapet som samlet sett vil gi RTA A/S en eierandel på mellom 6 og 9 % i Returkraft A/S.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**