Bedre skole

Venstre ser med bekymring på resultatene fra nasjonale prøver for Sandefjord, men er glad for skolenes vilje til å gripe tak i problemene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Skole- og barnehageutvalget behandlet 13. februar saker om nasjonale prøver og tiltak i kjølvannet av disse.

Les omtale i Sandefjords blad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**