Hurum satser ikke på framtiden

Hurum kommune vedtok mot Venstres stemmer å ikke kjøpe aksjer i Papirbredden Innovasjon AS under kommunestyrets behandling av saken 12. februar. Hurum var invitert til å kjøpe aksjer for kr 90 000,-

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Teknologi, kabel

Foto: Microsoft

Papirbredden skal være en arena for utvikling, innovasjon, forskning og undervisning. Nå var kommunene i Drammensregionen invitert til å være med.

Fra før er Drammen kommune, Kunnskapsparken AS og Høgskolen i Buskerud eiere. Med unntak av Lier og Øvre Eiker som ikke har bestemt seg ennå, har de øvrige kommunene i Drammensregionen vedtatt å kjøpe aksjer.

Venstres Geir Stave argumenterte sterkt for at kommunen skulle kjøpe en liten aksjepost i Papirbredden, som en investering i framtida. Han mente det gav en sterk signaleffekt utad å ikke gjøre det.

Fylkesleder i Buskerud Geir Stave

Foto: Tove Kristiansen

-Papirbredden er en viktig arena og det er helt nødvendig å satse på forskning og innovasjon i tiden framover, sa Stave. Det er snakk om relativt lite penger. Å ikke kjøpe aksjer vil være et sterkt signal om at vi ikke tar framtiden alvorlig, sa han, og foreslo å ta pengene fra budsjettposten "Politiske bevilgninger".

Det var ikke flertallet enig i og forslaget falt mot de åtte stemmene til Venstre, Krf og deler av Høyre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**