Gruppemøte/ekstraordinært årsmøte 25 feb. 2008

Lier Rådhus, vestibylen kl. 19.00

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Andrea og Bruno

Foto: Torger Almaas

Velkommen til ordinært gruppemøte med alle aktuelle saker for politisk behandling på dagsorden.

Etter gjennomgang av sakene blir det ekstraordinært årsmøte.
Det skal behandles kun en sak:
Endelig godkjenning av regnskap 2007.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**