Finnmark Venstre krever forbud mot snurrevad

For å sikre en sunn og frisk fiskernæring for framtida krever Finnmark Venstre at det innføres strenge reguleringer for bruk av snurrevad i norske fiskerier. Innenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjen vil partiet innføre totalforbud mot bruk av snurrevad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Terje Soløy3

Foto: Lars-Henrik Michelsen

– Lang tids bruk av snurrevad har ført til store ødeleggelser som nedfisking avflere arter, stort uttak av gytefisk midt i gyteperioden og store ødeleggelserav havbunnen, sier nyvalg leder i Finnmark Venstre, Terje Soløy.

Han mener at snurrevad må karakteriseres som en av de største truslermot norske fiskerier, og mener derfor at følgende tiltak må iverksettes:

– Forbud mot bruk av snurrevad innenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjen.
– Totalt forbud mot bruk av snurrevad i fiske etter hyseuansett farvann.
– Strenge begrensinger i størrelsen på redskap, og strengkontroll i utøvelsen av fisket.
– Med disse tiltak vil man sikre en økologisk balanse og sunnere fiskerier også for framtida, sier Soløy.

Kontaktinformasjon:
Terje Soløy, nyvalgt leder av Finnmark Venstre
Mobil: 40400130

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**