Øyner vi en mulighet for Svelvikveien ?

Tirsdag 26. februar bør bli en merkedag for ny trasé for Svelvikveien, og kanskje slutten på ørkenvandringen for denne viktige saken for Drammen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Traséen til Svelvikveien fra Drammen til Tørkop er og blir en sterk belastning for alle brukere og naboer til veien. Side opp og side ned har vært skrevet i lokalavisene, men til tross for dette har saken har stått i stampe siden 1960-70 tallet. De senere år har ulike grupperinger hatt mangt et møte i så henseende bl.a. flere av politikerne i det nå nedlagte bydelsutvalget på Tangen — Åskollen.

Nå kan det imidlertid se ut som om bystyrepolitikerne i Drammen er i ferd med å enes, og ventetiden til oppstart på prosjektet nærmer seg slutten.

Eiganestunnelen E39 Tasta

Foto: !

Formannskapet i Drammen har enstemmig vedtatt at Drammen kommune skal arbeide for at ny Svelvikvei blir fremmet for fylkestinget. Dermed kan den etterlengtede veien komme med allerede i Nasjonal Transportplan 2009 — 2018. I den forbindelse har opposisjonen kommet med et meget konstruktivt innspill der man foreslår at Drammen kommune skal forskuttere en reguleringsplan og konsekvensanalyse. Da vil man kunne legge grunnlaget for videre beslutning om utbygging.

Denne saken er utvilsomt en tverrpolitisk sak. Den er meget viktig for Drammenserne som bor i tilknytning til veien og for alle som ferdes daglig på veien frem og tilbake på jobb etc.

Vi har ingen å miste. Jeg oppfordrer herved Bystyret å stå samlet i denne saken.

Tormod Thoresen
[email protected].

Leserinnlegg i DT 22.02.08.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**