Regionalt kompetansesenter i øst-regionen

Ordfører og rådmannsmøtet i Åmli 11.2.07 ønsket å gå videre med etablering av kompetansesenter for øst-regionen i Risør. Det var også enighet om at Arendal og Froland ble tatt med i det videre arbeidet, og saken blir dermed tema på neste møte i Østre Agder 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Risor sentrum

Arbeidet med å beholde og videreutvikle kompetanse hos kommunalt ansatte blir stadig viktigere og det var derfor stor enighet om å arbeide videre med planene om å etablere et regionalt kompetansesenter for øst-regionen.

Risør kommune søker allerede nå Fylkesmannen om utviklingsmidler for 2008 til etablering av Kompetansesenter for øst-regionen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**