Hva gjør klimaendringene med vårt distrikt?

Klimaendringene i Osloregionen vil bli så omfattende at vi blir nødt til å sette i verk tiltak for å tilpasse oss.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Kommunene sitter med viktige virkemidler for å få til en slik tilpasning. Det er blant konklusjonene i en ny forskningsrapport fra CIENS- Forskningssenter for miljø og samfunn.

Forprosjektrapporten “Tilpasninger til klimaendringer i Osloregionen” vurderer mulige konsekvenser av klimaendringer for helse, bygninger, vann, avløp og annen infrastruktur i kommunene. CIENS Forskningssenter for miljø og samfunn har laget rapporten på oppdrag fra Klimasamarbeidet i Osloregionen, som består av Oslo kommune og fylkeskommunene Akershus og Buskerud.

Du kan lese rapporten på Buskerud fylkeskommune sine Internettsider.

Tre i Mobergsviken

Foto: Tore Rykkel

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**