Åpent møte på Venstres kontor i Kristiansand

Mandag 3. mars kommer Rita Sletner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Hun har ledet voldtektsutvalget som nå har lagt fram NOU-en “Fra ord til handling. Bekjempelse av voldtekt krever handling”.

Utredningen har samlet kunnskap om voldtektsområdet og utvalget gir regjeringen klare forslag til tiltak. Ett av tiltakene som forslås er at det opprettes Politiets sentrale enhet mot seksualisert vold (SEPOL), etter mønster av Økokrim.

“Voldtekt er en av de tryggeste kriminelle handlinger en kan begå!” sier Rita og viser til tallenes tale.

Møtet begynner kl. 18.00 på Venstres kontor i Kongensgate 34. Det vil også bli anledning til å kommentere og stille spørsmål.

Arrangør er Venstrekvinnelaget i Vest-Agder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**