Energi og Klimaplan for Kongsvinger til politisk behandling

Energi- og klimaplanen vil være en naturlig del av Kommuneplan for Kongsvinger kommune. Den må inkluderes i en større og mer helhetlig Miljøhandlingsplan !!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Komité for næring, kultur og miljø har saken til behandling i sitt møte den 27. februar 2008.
Rådmannen har fulgt kommunestyrets vedtak i sak 127/07, hvor han ble bedt om å legge frem en plan i løpet av første halvår 2008.
Energi- og klimaplanen skal inneholde en kartlegging av status med tanke på energiforbruk og produksjon.

Administrasjonen innstiller på at energi- og klimaplanen prioriteres fremfor Miljøhandlingsplan som vedtatt i kommunestyresak 043/07.

Kommunene står for 20% av klimagassutslippene nasjonalt, og kommunenes betydning for å nå nasjonale mål er klar.

Kongsvinger Venstre mener det er viktig å snarest lage en fullstendig og god nok Miljøhandlingsplan. Prinsippene og de 7 tiltak som ble foreslått for denne, som vedtatt i kommunestyresak 043/07, er et godt utgangspunkt for å starte et større arbeid i saken.
Rådmannen har med sine ressurser gitt en prioritert anbefaling.

Kongsvinger Venstre mener dette er et skritt i riktig retning, men når arbeidet og Energi- og klimaplanen kan inkluderes i Miljøhandlingsplanen, er det ikke mange grunner for å utsette denne mer enn nødvendig.
Kongsvinger kommune må vise vei som et fyrtårn og som regionsenter i sør-Hedmark !!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**