Energiutredning for Kongsvinger kommune

Formålet med lokal energiutredning er å legge til rette for bruk av miljøvennlige
energiløsninger som gir samfunnsøkonomisk resultater på kort og lang sikt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


[link#www.eidsivaenergi.no/nettleie/Lokale%
20energiutredninger%20LEU/Ny%20versjoner/
LEU_Kongsvinger.pdf ]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**