Årsmelding 2007

Årsmelding for Kongsvinger Venstre for 2007, vedtatt på årsmøtet 26.2.08

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


I 2007 hadde Kongsvinger Venstre 14 betalende medlemmer
Styret har bestått av:
Inger Noer, leder
Liv Engom, nestleder
Geir Anders Fagerheim, kasserer
Liv T. Wennevold, sekretær og studieleder
Kenneth Gudmundsrud, styremedlem
Jørn Andre Stenseth og Thomas Strømstad, styremedlemmer og web-ansvarlige

Liv Engom fratrådte styret etter nominasjonsmøtet. Anne Rikvold Jess har fungert som nestleder etter dette. Liv T. Wennevold fratrådte sekretærvervet pga sykdom. Kristin E. Haugen har fungert som sekretær siden oktober -07.

Etter siste årsmøte 23.1.07 har det vært holdt 13 styremøter/gruppemøter/medlemsmøter. Vi har i hovedsak hatt møter 2-3 dager før kommunestyremøtene. 2 møter har hatt sosialt preg, før sommerferien og før jul. Vi hadde nominasjonsmøte 25.3.07. 30.1. 08 arrangerte vi et åpent møte om klimapolitikk med besøk av stortingsrepresentant Gunnar Kvassheim.

Nominasjonsprosessen før kommunevalget medførte en del turbulens, men vi fikk til slutt en god løsning. Anne Rikvold Jess ble nominert på 1. plass.

I kommunevalgkampen hadde vi 7-8 stands i Gågata og 1 ved Kongssentret.
Vi deltok i 3 radiodebatter i regi av Radio Kongsvinger (Anne i 2, Inger i 1).
Anne deltok i paneldebatt om FrP-koden. Vi laget egen brosjyre og samarbeidet med de fleste andre partiene om felles distribusjon. Dette ble ikke tilfredsstillende utført med feilsending fra postverkets side og noe feil-distribusjon fra lokal distributør. Dette medførte at ikke alle husstander i Kongsvinger fikk vårt materiell.
Vi hadde leserinnlegg om klimaplan, regionbyen Kongsvinger, sosialliberalt kommunestyre. Redaksjonelle oppslag om rettferdig handel og sentrumsplanen og flere sammen med andre partier.

Vi fikk 228 stemmer, som er 3.1%, en 34% økning fra forrige valg (!)

Etter valget i september -07 valgte vi å inngå samarbeid med Ap, Sp og H, et samarbeid vi ble inkludert i til tross for at V ikke var nødvendig for å skape flertall. Dette medførte politisk innflytelse og at Anne RJ fikk vervet som leder for komite for oppvekst og ble frikjøpt til politisk arbeid 1 dag per uke. Viser til vedlegg for andre verv.

Vår web-side er blitt revitalisert i løpet av februar -08.

Kongsvinger 26.02.08

Inger Noer
leder
Kongsvinger Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**