Torger Ugstad verdig miljøprisvinner

Torger Ugstad fra Klokkarstua er tildelt Hurum Venstres miljøpris for 2007. Han er tidligere leder i Hurum og Røyken Naturvernforbund og er fremdeles aktiv i styret. Prisen, et keramikkfat av den lokale kunsteren Isabel Arragon, diplom og blomster, ble overrakt vinneren på folkemøtet på Hovtun i kveld.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Det var en stund fare for at prisvinneren ikke skulle klare å komme seg hjem fra Nordsjøen i tide til prisutdelingen p.g.a. dårlig vær, men heldigvis gikk det bra.

I begrunnelsen for tildelingen sa juryen dette:
"Torger Ugstad har gjort og gjør en stor uegennyttig innsats for natur, miljø, fauna og flora gjennom mange år. Han har også vært en formidler av dette til barn, unge og voksne. Aktiv i Norsk Ornitologisk Forening og for tiden spesielt opptatt av uglene og deres reirlokaliteter. Han har miljøvern som sin livsstil".

Gunn-Torill Homme Mathisen overrekker Hurum Venstres Miljøpris for 2007 til Torger Ugstad

Gunn-Torill Homme Mathisen overrekker Hurum Venstres Miljøpris for 2007 til Torger Ugstad
Foto: Finn Dale Iversen

En glad og rørt Ugstad mottok prisen av venstreleder Gunn-Torill Homme Mathisen. I takketalen kunne han fortelle om et naturvernengasjement som har vart i snart 60 år, han var bare et par år da en onkel begynte å ta han med i skogen. I de senere år har Ugstad stadig tatt barnehager og skoleklasser fra både Hurum og Røyken med ut i skog og mark. Omvisning i Holtnesdalen, isfiske og guiding til Stikkvannshytta er stikkord her. Uglene er nå hans store interesse. Målet er uglekasser rundt hele Hurum.

Planrådgiver Eva Lill Kvisle fra Buskerud Fylkeskommune måtte dessverre melde forfall i siste liten p.g.a. sykdom. Hun skulle snakket om kyststien og utfordringer rundt denne. Synd, vi var mange som hadde gledet oss til å høre mer om kyststien, men vi satser på å komme tilbake til dette viktige temaet ved en senere anledning.

Bjørn Lindvig

Bjørn Lindvig
Foto: Finn Dale Iversen

Heldigvis hadde vi en superreserve å sette inn i stedet. Vår egen Bjørn Lindvig, ansatt i Norges Naturvernforbund, tok utfordringen på strak arm, men så seg nødt til å skifte tema. Han snakket om klimakvoter — avlat, humbug , har det noe for seg? Diskusjonen gikk livlig både om dette og om miljøutfordringer generelt utover kvelden. Kveldens tankekors: Det gjennomsnittlige CO2 utslippet pr. person i Norge er 10 000 kg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**