La 16-åringene i Hurum og Røyken få stemmerett ved lokalvalg!

Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa mener tiden er moden for å gi 16-åringer stemmerett i kommune- og fylkestingsvalg. Venstre hilser forslaget hjertelig velkommen og ønsker at Hurum og Røyken blir forsøkskommuner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Norske 16-åringer betaler i dag skatt, de kan bli satt i fengsel, sitte i offentlige råd og utvalg, men de kan ikke stemme på et politisk parti ved valg. Dette mener Venstre er urettferdig.

Ungdom som må betale skatt og kan bli satt i fengsel, bør også gis mulighet til å påvirke hva skattepengene skal brukes til og hvilket straffenivå vi skal ha i landet. Å gi stemmerett for 16-åringer kan også påvirke til større politisk engasjement blant ungdom.

Mindretallet i lokaldemokratikommisjonen, som leverte sin innstilling i 2006, gikk også inn for at stemmerettsalderen bør bli satt til 16 år ved lokalvalg. Både Venstre og SV stod bak dette mindretallet.

Dersom forslaget blir en realitet, mener Hurum Venstre og Røyken Venstre at deres respektive kommuner bør søke om å bli forsøkskommuner og la 16-åringer stemme ved neste kommune- og fylkestingsvalg.

Venstre kommer til å følge opp denne saken med interpellasjoner i neste kommunestyremøte.

Valgdeltagelsen ved lokalvalg er stadig synkende og det er bekymringsfullt. Hurum og Røyken Venstre tror dette er veien å gå for å revitalisere lokaldemokratiet.

Les førstesideoppslaget om saken i Røyken og Hurums Avis her

GT og Geir

Foto: Tove Kristiansen

Lasse Thue, Venstres ordførerkandidat i Røyken

Foto: Christoffer Biong

Gunn-Torill Homme Mathisen, Geir Stave og Lasse Narjord Thue brenner for denne saken.

Det er mange gode grunner til å la 16 og 17- åringer stemme ved lokalvalg:

-De er absolutt i stand til å ta rasjonelle valg og er engasjerte i saker som er viktige for dem. De er modne nok.

-Demokrati skal læres i skolen – stemmerett bør bli en del av pensum.

– Det er god distriktspolitikk. Ungdom er eksperter på lokale forhold.

– Det virker andre steder. I Østerrike og Tyskland er erfaringene gode.

– Ved å gi stemmerett til 16-åringer tvinger vi samfunnet til å lage et bedre tilbud til unge mennesker.

– Eldrebølgen tvinger unge til å ta ansvar for den demokratiske balansen.

ungdom

Foto: mk

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**