Anne Rikvold Jess

53 år, skoleleder, bor på Lierrasta i Kongsvinger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Kongsvinger skal være en kommune som yter tjenester med god kvalitet gjennom hele livet, og som gir valgfrihet for den som skal bruke kommunale tjenester. Kongsvinger skal være en miljøkommune og arbeide for rettferdig handel.

Verv i kommunestyreperioden 2007 – 2011:

Kommunestyrerepresentant og gruppeleder for Venstre,
Komiteleder i oppvekstutvalget
Formannskap 1. vara
Medlem av samarbeidsutvalget Holt u-skole og Amundheimet barnehage
Medlem av SLT (samarbeid om lokale tiltak rettet mot ungdom)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**