Inger Noer

45 år, lege, bor på Hokåsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Jeg er opptatt av at alle barn i Kongsvinger skal ha en god skole i nærmiljøet. Det gode liv finnes både i byen og på bygda. Sentrum kan tilby spennende opplevelser i et trygt småbymiljø, bygdene kan tilby god plass og naturopplevelser.

Verv i kommunestyreperioden 2007 – 2011:

1. vara til kommunestyret,
2. vara i Komite for helse og omsorg,
2. vara i Klagenemnda,
Vara for barn og unges representant i planbehandling,
Styremedlem Kongsvinger Park,
Medlem av representantskapet i EK Skog IKS

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**