POLITISK UTTALELSE FRA ÅRSMØTET I KONGSVINGER VENSTRE, 26.02.08

Årsmøtet i Kongsvinger Venstre tilsluttet seg miljøpolitisk uttalelse om regionbyen Kongsvinger sitt ansvar som foregangskommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Kongsvinger Venstre mener det er viktig å snarest lage en fullstendig og god nok Miljøhandlingsplan.
Norge og Kongsvinger kommune har ikke tid eller råd til å dvele med å imøtekomme de klimautfordringer vi står ovenfor.
Da kommune-Norge står for 20% av klimagassutslippene nasjonalt, er det viktig at Kongsvinger som region-By er sitt ansvar bevisst og tar reelle grep i kampen !

Kongsvinger kommune legger frem en energi- og klimaplan som skal inneholde en kartlegging av status med tanke på energiforbruk og produksjon.

Kongsvinger Venstre mener det er et skritt i riktig retning, MEN det ikke er nok !
Miljøet lar seg ikke vente på at ressurser omdisponeres.
Miljøet forverres for hver dag som går, uten at faktiske tiltak iverksettes !

Kongsvinger Venstre mener Kongsvinger kommune må lage en Miljøhandlingsplan snarest. Det er ingen grunn til å utsette denne mer enn nødvendig.
Kongsvinger kommune må vise vilje, handlekraft og vei som et miljøfyrtårn og som regionsenter i sør-Hedmark !!

Kongsvinger 26.02.08
Jørn-André Stenseth
Kongsvinger Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**