Venstre vil ha kunstgress på Høiås

Smith Magelie og andre etterlyser kunstgress for fotballen. Venstre vil prioritere anlegg av to kunstgressbaner på Høiås i inneværende valgperiode. Vi går imot ytterligere inngrep i skogsmarken rundt Oppegårdstjernet, elevene på VGS kan få en liten oppvarmingsløype bort til Høiåsbanene.
Vi vil beholde naturgress i "Storstua" vår, på Seiersten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Vårt nye medlem i Plankomiteen for Idrettsanlegg, Per O. Jacobsen, vil arbeide for dette og for å få satt igang bygging av Svømmehall, uten stupetårn, på Seiersten.Venstre la frem et budsjettforslag preget av nøkternhet med hensyn til å investere i den størrelsesorden det var lagt opp til, og dette fikk vi flertall for, men vi vil prioritere de løsningene vi her har lagt frem.
Fotballen i Frogn engasjerer hundrevis av unge mennesker, de fortjener vår støtte.
Tusenvis av mennesker i Frogn hungrer etter et sted å drive svømming — disse vil vi også prioritere.

Frogn Venstre
Terje Johansen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**