Asgeir Osnes i saksordførergruppa for ny Miljø- og klimaplan!

Venstres representant i Bystyret Asgeir Osnes ble under møtet i Bystyrekomite for byutvikling og kultur, valgt inn i en saksordførergruppe som skal drive frem arbeidet med en ny miljø- og klimahandlingsplan i Drammen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Saksordførergruppen skal legge opp komiteens arbeid med den nye planen blant annet med å lage en fremdriftsplan for dette arbeidet.

Asgeir Osnes

Foto: Claus Haals

– Dette er veldig bra, sier Osnes. Nå kan vi få kommet igang med å utarbeide en ny og offensiv miljø- og klimahandlingsplan for Drammen. Det trenger Drammen. Etter at Dramme fikk Bymiljøprisen 2003 har miljøpolitikken i Drammen desverre vært fraværende, og resultatet er igjen en forurenset by. Dårlig lokal luftkvalitet kan medføre helseskader og forverrede astma- og allergireaksjoner, luftveisinfeksjoner, hjerte- og lungelidelser og fremskynde død blant utsatte pasientgrupper. Lokale miljøtiltak vil ofte ha en positiv effekt på både det lokale miljøet og samtidig på klimautslipp. Et viktig virkemiddel vil være opprettelsen av et ENØK-fond som skal stimulere overgangen fra forurensende ved-, olje- og parafinovner til mer rentbrennende enheter. Tiltaket er tidligere benyttet både i Oslo, Trondheim og Bergen med gode effekter.

Framtida

Foto: Venstre

Det er derfor viktig at alle tiltak blir vurdert når vi nå skal lage en ny miljø- og klimaplan i Drammen. Venstres mål er at denne skal inneholde konkrete mål og tiltak med tidsfrister, både for klimagassutslipp, lokal forurensing og biologisk mangfold.

Drammen har tidligere hatt stor suksess med en økonomisk refusjonsordning for de som frivillig skiftet fra piggdekk til piggfritt (kr. 250 per dekk), økonomisk refusjon sammen med gratis parkering og ladning etter anskaffelse av el- og gassdrevet bil, fysisk tilrettelegging for gående, syklende og kollektivtrafikk. Alle disse tiltakene var viktige elementer til at Drammen kunne motta utmerkelsen Bymiljøprisen 2003. Ved utdelingen av denne prisen ble Drammen betegnet som andungen som ble til en svane. Etter prisutdelingen har Drammen isteden har vist seg å være en spurv uten noen miljø- og klimapolitikk, og med økende problemer med luftkvaliteten. – Dette er noe vi i Drammen Venstre ikke er stolte av og som vi nå vil kreve at det blir gjort noe med, sier Asgeir Osnes.

Sammen med Asgeir Osnes sitter også Jan Torgersen (H) og Anja Alme (SV) i saksordførergruppen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**