Venstre presser på for Svelvikveien

Under behandlingen av høringsuttalelse til Nasjonal transportplan, fikk Venstre en enstemmig Bystyrekomite for byutvikling og kultur med på å kreve strakstiltak på dagens Svelvikvei i tillegg til å kreve ny vei.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


– En ny vei ligger minst 10 – 15 år frem i tid. Det er derfor viktig at Svelvikveien blir sikra bedre enn det den er i dag, sier Asgeir Osnes. Dette kan være tiltak som fortau, gangbroer og fartsdempende tiltak. Etter at Nettbuss la om rutene sine, er det nå enda flere som må gå langs eller krysse Svelvikveien for å ta bussen. Dette skaper enda flere farlige situasjoner, og er ikke holdbart.

Asgeir Osnes på debatt om skole.

Foto: Claus Haals

Asgeir Osnes
Gruppeleder Drammen Venstre
Nestleder komite for byutvikling og kultur
93 42 92 92

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**