Folkevalgte som styremedlemmer

Sentrale folkevalgte som lar seg velge inn i styrer for private selskaper hvor kommunen er medeier vil oppleve konflikter mellom rollen som styremedlem og rollen som folkevalgt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Når det er konflikter mellom kommunens målsetting (om å maksimere innbyggernes velferd) og det private selskapets målsetting (om å tjene mest mulig penger), vil det lett kunne oppstå situasjoner hvor det kan stilles spørsmål ved de folkevalgtes utøvelse av sine roller.

I Sandefjord Venstre mener vi at det er viktig å etablere kjøreregler som forebygger slike rollekonflikter.

Kommunaldepartementet foreslår nå å sette grenser mellom rollene som folkevalgte og som styremedlemmer i offentlig eide selskaper. Sandefjords ordfører mener at bystyret ikke har noen prinsippielle motforestillinger mot hans dobbeltrolle som styremedlem i Sandefjord Lufthavn AS. I innlegg i Sandefjords blad peker Sandefjord Venstres gruppeleder, Dag Bjørvik, på at saken ikke har vært diskutert i bystyret i Sandefjord.

Les Dag Bjørviks innlegg i Sandefjords blad

Dag Bjørvik
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**