Hjulene på bussen de går sjelden rundt

Kristiansand by vokser sterkt, mens eksisterende kollektivtransporttilbud er
dimensjonert for etterspørsel fra en svunnen tid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Fra Kristiansand bys fødsel innen Kvadraturens begrensede areal til dagens utstrekning fra Sørlandsparken til Flekkerøya er spranget stort. Også spranget fra gårsdagens planleggingsgrunnlag av kollektivtransporttilbud til dagens realiteter er stort.

Dagens kollektivtransporttilbud baserer seg i all hovedsak på buss, og bussens rutetraséer og tilbud stammer fra da Kristiansand var planlagt utviklet som fjordby. Byen skulle ligge som en “banan” rundt Kvadraturen, hvor boliger og arbeidsplasser var tenkt anlagt rundt hovedfartsårene.

Dagens by ser i realiteten ganske så annerledes ut, med boliger og arbeidsplasser i stort monn fra godt utenfor Vågsbygd, via Tinnheia, Grim, Jusnes og Tømmerstø, og ikke å forglemme den store satellitten Sørlandsparken. Kollektivtransporttilbudet har derimot på ingen måte fulgt denne utviklingen. Skal man i dag ta bussen fra for eksempel Bråvann til andre siden av byen er man i noen tilfeller nødt til å bruke tre forskjellige ruter. Ruter som slett ikke alltid korresponderer. Rutetabellsjongleringengjøres enda vanskeligere av at avgangshyppighet også er et kapittel for seg.
Ikke sjelden har de bussruter som faktisk finnes utenfor dagens metrotraséer kun et fåtall avganger morgen og kveld.

Kristiansand Vesntre

Foto: Dag Vige

Dette i sum gjør bruken av kollektivtransport i byen vår til en såpass tungvint affære at mange ikke orker ta bryderiet, og heller tar bilen.

Kristiansand Venstre ønsker en reell økning i satsningen på kollektivtransport både hva gjelder traséer og avgangshyppighet. Bare slik vil vi legge til rette for at byens innbyggere lar bilen stå, og slik bidrar
med sin skjerv til å dempe våre utslipp av klimagasser.

Ivar Bergundhaugen
Venstremedlem

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**