Styre- og gruppemøte tirsdag 25. mars -08 kl 18.30

Neste styre- og gruppemøte avholdes tirsdag 25. mars -08 kl 18.30 i Drammen Rådhus. Oppmøte ved politikerinngangen bak mot Kirkegata. Møtet er åpent.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Venstre i sentrum

Foto: Ukjent

Foreløpig agenda

1. Referat fra styre- og gruppemøte 14. februar -08.

2. Bystyresaker mars 2008.
Det vil bli lagt særlig vekt på sak 0029/08 Nasjonal Transportplan 2010 – 2019.

3. SOS Barnebyer – Status.

4. Lokale bydelssaker.

5. Innkommet post.

6. Eventuelt.

Tom Hedalen

Foto: Asgeir Osnes

Saker som ønskes tatt opp på møtet meldes til Tom Hedalen:
909 59 433 / [email protected].

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**